NXR – Rơ le nhiệt CHINT

  • Tiêu chuẩn: IEC60947-4/5-1
  • Dải dòng định mức : 0,1A – 630A
  • SN dụng chung với Contactor loai NXC

0944 244 468