NR2 – Rơ le nhiệt CHINT

  • Dải dòng bảo vệ: (0.1~630)A
  • Lắp cùng Contactor NC1, NC2
  • Tiếp điểm báo trạng thái: 1NO +1NC
  • Tiêu chuẩn IEC/EN604047-4

0944 244 468